Skip to content

Vad betyder Employer Branding?

Troligtvis har du redan hört talas om Employer Branding, ett uttryck som blivit allt mer populärt i Sverige de senaste åren i takt med att digitalt HR arbete har växt och Talang Retention har blivit mer uppmärksammat.
Employer Branding är ett engelskt uttryck och kan översättas till arbetsgivarmarknadsföring, men för att undvika att vricka tungan så används det engelska uttrycket även i Sverige.

Men, vad betyder Employer Branding egentligen och varför ska vi bry oss om det?
Idag ska jag förklara begreppet Employer Branding, vad det används för och hur du kan börja implementera tekniken på ditt företag redan idag!

 

Först och främst, vad är Employer Branding?

Employer Branding är sättet som en arbetsgivare marknadsför sig själva till potentiella medarbetare. Företagets ‘brand’ är vad medarbetarna tycker om att arbeta där och hur de är som arbetsgivare. Det handlar om att visa upp en genuin åsikt om företaget för allmänheten, inte bara en vision från arbetsledningen om vad de VILL att medarbetare ska tycka.

Det går dock alltid att påverka vad medarbetarna tycker om företaget för att kunna skapa ett bättre brand, hitta nya medarbetare som kommer att passa in i företagskulturen och som reflekterar samma ideologier och visioner som företaget har.

Att skapa ett starkt företagsmärke är essentiellt när det kommer till att hitta rätt talanger och att behålla talanger, kandidater kan idag välja mellan många olika möjligheter och arbetsgivare, så det är viktigt att se till att fånga in de bästa med rätt marknadsföring.

 

Human Resources, intern kommunikation och marknadsföring.

Employer branding är som en mix av tre viktiga avdelningar på företaget:

Human Resources bidrar med sina insikter av vilken professionell profil som behövs för att fylla en ledig position. Här är det även väldigt viktigt att fundera ut vilken målgrupp ni ska rikta er till för att hitta en kandidat. Det är ingen idé att betala för en annons i en tidning om ni letar efter en millennial för en Social Media-position. När du vet vad ni letar efter, lista ut vilka medier målgruppen rör sig i och vilka förmåner som ni kan erbjuda som är attraktiva för målgruppen.

Intern kommunikation handlar om att veta vad nuvarande medarbetare tycker om företaget som arbetsgivare och varför de vill jobba för dem. Om du inte vet svaret på detta, gör en anonym undersökning bland era medarbetare med frågor som; om du skulle beskriva företaget och kulturen för en nära vän vad skulle du säga? Vad är det bästa med företaget, enligt dig?

Marknadsföring tar sedan hand om annonseringen för positionen, med hjälp av all samlad information från HR och kommunikation, och lägger företagets marknadsförings-signatur på det hela. De utför en målinriktad marknadsföring som fångar uppmärksamheten hos kandidater och som erbjuder något som är bättre än deras nuvarande arbetssituation.

 

Varför är Employer Branding så viktigt?

Som nämnt ovan är Employer Branding väldigt starkt kopplat till talang retention, vilket är en av de viktigaste pusselbitarna för ett företags framgång och utveckling. Du vill att de medarbetare du anställer ska vilja klättra inom företaget och hjälpa er att nå företagets visioner och mål, att de stannar inom företaget och kommer att vara lojala.
Trots att ersättningen är en viktig del för att attrahera kandidater är detta inte tillräckligt, framförallt inte om du letar efter ambitiösa och lojala medarbetare. För att attrahera dessa måste du erbjuda något mer, en arbetsplats där man trivs och vill vara, och inte bara för lönen.
Vi spenderar så mycket tid på arbetsplatsen och det är viktigt att se till att medarbetare är bekväma där och vill fortsätta komma dit.

 

Hur kan man börja använda Employer Branding på företaget?

Lista ut vad ert nuvarande Employer Brand är, alltså vad medarbetarna anser företaget är, hur de beskriver kulturen och arbetsmiljön, kollegor och ledningen. Det är lättare sagt än gjort, och ofta kan HR och ledningen ha en annan uppfattning av företagets brand än vad andra medarbetare har. Ett tillvägagångssätt för att få fram ert märke är att skapa en enkel medarbetarundersökning som skickas till alla medarbetare, där de kan beskriva vad de tycker om företaget.
När du börjar få en idé av ert nuvarande brand kan du börja fundera på vad du vill ändra med märket, ta bort, lägga till eller främja för att nå den rätta målgruppen.

Samtidigt som ni jobbar på detta är det viktigt att inte glömma bort er nuvarande personal. Er personal är den bästa marknadsföringen, det genuina språkröret som kommer att påverka anställningsprocessen och nya kandidater vare sig du vill det eller inte. Dina medarbetare borde främja företagskulturen eftersom de själva är en del av den. Se till att ge dina anställda många anledningar att prata gott om företaget.

 

Skapa en plan för ert Employer Branding arbete

Med allt det ni nu vet om ert employer brand, vilken målgrupp ni vill nå ut till och vilken bild av ert märke som ni vill visa upp för att attrahera talanger, kan ni nu skapa en Employer Branding plan och lägga till i er HR strategi. Planen bör ha tydliga mål och delmål med mätbara KPIer så att ni kan utvärdera framgången och se om ni behöver anpassa eller göra ändringar allt eftersom.

De KPI som kan vara intressanta att ta med är till exempel tiden mellan annonsering till anställning (anställningsprocessen), kostnaden för rekryteringen (annonsering, träning osv) och antal ansökningar ni får in, och vilka av dessa är från rätt målgrupp.
Vill du veta mer om hur du kan använda dig av KPI och nyckeltal inom HR kan du läsa den här artikeln!

Glöm inte, arbetet med ert Employer brand tar aldrig slut utan är en kontinuerlig uppgift som måste utvärderas och anpassas med tiden efter företagets behov, medarbetarnas behov och marknadens behov. Se till att alltid vara uppdaterad på nya förändringar eller trender för att lyckas med er employer branding och talang retention.

Related Posts

Leave a Comment