Skip to content

Möt era HR mål i tid med en gratis Excel mall för OKR

Objectives och Key Results, vanligen förkortat OKR, är ett verktyg för att planera och hantera affärsmål som allt fler små och medelstora företag använder sig av på grund av dess användbarhet och effektivitet. För HR avdelningen kan de vara väldigt hjälpsamma för att hålla koll på och möta mål på kortare tid och med mindre ansträngning.

När man arbetar med OKR så är Key Results, eller nyckeltal, klassificerade av målen som företaget eller avdelningen vill uppnå. Skillnaden från andra tillvägagångssätt är hur tydligt detaljerade målen och stegen för att nå dem är. OKR är kort sagt ett enkelt sätt för företaget att kunna utvärdera och följa upp mål som uppnåtts.

 

Index
Vad är OKR?
OKR Egenskaper
OKR för Små och Medelstora Företag
OKR för Human Resources
OKR Excel mall


Vad är OKR?

Objectives och Key Results, direkt översatt som mål och nyckelresultat, definieras som en teknik för planering och etablering av mål inom varje avdelning och varje sorts företag. Detta system blev populärt tack vare Intel och Google, två av de största företagen som använder sig av ett OKR system. Det är ett väldigt enkelt system, du skriver bara upp målen som ni vill nå och de kvantifierbara handlingar som behövs för att möta dem.

 

Dessa är några av viktigaste egenskaper som dina OKR bör vara:

  • Kvantifierbara: Alla OKR borde vara kvantifierbara och mätbara. ‘Få mer kunder’ är inte mätbart. Varje nyckelresultat måste ha ett tillhörande nummer, antingen ett antal, procent, värde eller datum. Se till att du kan mäta alla dina resultat.
  • Kvalificerade: När den utsatta dagen för utvärdering av målen kommer måste du notera om de nåddes eller inte. Till exempel kan du utvärdera dina OKR varje kvartal, de mål som inte nåtts får 0 och de mål som nåtts får 1.
  • Offentliga: Alla mål måste vara tillgängliga för alla som arbetar inom företaget, inte bara för ledningen. Synlighet främjar samarbete mellan personer och avdelningar och ger en tydlig idé av målen.
  • Ambitiösa: Det är alltid bättre att falla kort än att nå något utan ansträngning. Om ditt team eller företag inte hittar några svårigheter med att nå sina mål kan det vara så att du inte siktar tillräckligt högt. OKR ska vara ambitiösa och lite högre än dina förväntningar. Tänk stort och var orädd.

 


Hur kan man etablera en OKR metod till ett SMF?

Det är faktiskt väldigt enkelt.
Ett drag som skiljer OKR från andra planeringsstrategier är att målen diskuteras cirkulärt mellan medarbetare och direktörer och åtminstone hälften av målen kommer som förslag utanför ledningen.

Medarbetare är en del av en processen för att definiera och ta fram målen. Idealet är att definiera från 3 till 5 nyckelresultat, ambitiösa men realistiska, mål som följer ovanstående specifikationer. När objektiven har bestämts är nästa steg att detaljera delmål för att kunna nå dem. För varje mål tänker vi oss åtminstone två mätbara resultat.

 

Till exempel:

Mål: Förbättra medarbetarengagemang och medarbetarnas lycka på företaget.

KR1: Planera 3 team-möten varje månad med motiverande samtal.

KR2: Intervjua 15 medarbetare för att förstå deras behov och problem.

KR3: Erbjud 2 yogaklasser varje månad för medarbetarna som en förmån som motverkar stress.

KR4: Skicka ut en medarbetarundersökning varje månad och förbättra resultatet med 10% fram tills utvärderingen.

 

Dessa är tänkta som kvartalsmål, därför måste de utvärderas var tredje månad för att se vilka mål som kvalificerats.

 


OKR för Human Resources, det bästa sättet för att nå dina mål

När du skapar en HR strategi är det viktigt att komma ihåg att era OKR även måste vara i linje med företagets affärsmål. HR strategin måste vara designad för att vara en del i en helhet. Om du behöver några exempel på OKR för HR avdelningen så har vi listat några här:

 

1. Talang Acquisition och Rekrytering

Mål: Rekrytera och behåll medarbetare efter företagets behov.
KR1: Minska procentandelen av lediga positioner inom företaget.
KR2: Nå en retentions procent på högre än 75% procent.
KR3: Öka procentandelen av handledare med öppna positioner med hjälp från HR avdelningen.

 

2. Medarbetares motivation och lojalitet

Mål: Öka medarbetares kompensation utan att öka kostnader för företaget, för att öka motivation och främja lojalitet för företaget.
KR1: Inför en förmån för alla medarbetare innan slutet av månaden
KR2: Erbjud en kurs och träning för alla medarbetare


3. Företagskulturen

Mål: Behåll en positiv arbetsmiljö grundad på företagets värden.
KR1: Se en positiv ökning av 20% vid medarbetarundersökningar om arbetsmiljön.
KR2: Ge medarbetare ett lounge-utrymme innan året är slut.


4. Human Resources-avdelningens effektivitet

Mål: Minska tiden som läggs på planering av semester och frånvaro.
KR1: Inför ett HR system för hantering av alla ledigheter innan jul.
KR2: Minska tiden mellan då en medarbetare ansöker om ledighet tills då den besvaras med 50%.
KR3: Spendera 4 timmar mindre i veckan på hantering av ledigheter tack vare HR systemet, utan att öka tiden för att besvara dem.

 

Om du vill förbättra motivation och arbetsmiljö snabbt och spendera mindre tid på hantering av dokument så kan Factorial’s molnbaserade HR system vara något för dig!

 


Hur kan vår Human Resources OKR Excel-mall hjälpa dig?

Med denna gratis Human Resources OKR excel mall kan du möta dina mål på mindre tid och med mindre ansträngning. På Factorial har vi skapat en mall specifikt för företag som vill förbättra sina Human Resources processer och hjälpa till med sina dagliga, rutinmässiga uppgifter.
Om du vill ha en mall för att börja skissa på dina HR mål med ett OKR system så kan du ladda ner vår gratis mall här: Human-Resources-OK-Mall-Factorial

 

Registrera er nu och använd tiden ni sparar för det som verkligen betyder något, era medarbetare!

This post is also available in: English US Español Italiano English UK

Related Posts

Leave a Comment