Planera företagets HR strategi för 2019

Att uppdatera och planera affärsplanen varje år är en självklarhet för de flesta företagare för att kunna få en bra översikt över vart företaget står, hur långt det är kvar till att nå de långsiktiga målen och hur de kan nås, uppdatera eller ta bort utdaterade och avklarade del-mål, fördela budget, bland mycket mer.
Mindre vanligt är kanske att planera en HR strategi för varje år, men det är minst lika viktigt och kommer att gå hand i hand med affärsplanen för att tillsammans kunna nå de uppsatta målen.
Skillnaden är att en affärsplan ser mer på hur företaget förhåller sig till budget och ROI medans HR strategin fokuserar på medarbetarna och att de kan prestera optimalt för bästa resultat.

För att nå målen i er HR strategi behövs klara och tydliga riktlinjer som alla inom organisationen kan följa. Idag ska vi gå närmare in på hur man kan skapa en årlig strategi för Human Resources avdelningen inom ett företag.

 

Skapa din Human Resources strategi

Företag använder sig av HR strategier för att analysera och uppmärksamma alla faktorer relaterade till Human Resources policyn inom företaget för det kommande året. Från personalens uppbyggnad och struktur, arbetsmiljö och kultur, till anställningsprocesser och onboarding för nyanställda. Det är därför viktigt att ha vissa saker i klara för dig innan du börjar skissa på planen.

 

Känn in din omgivning

I början av året skapar alla företag en affärsplan där det årliga målet är bestämt, oftast handlar detta om omsättning eller vinst av kapital. Problemet är att detta mål inte alltid är bestämt med personalen och HR i åtanke, utan det tas för givet att de ska kunna nå målen ändå.
Därför är det viktigt att tänka på ett par viktiga punkter vid planering av HR strategin.

 • Vad kan vi förbättra från förra året?
  Att kunna identifiera företagets problem och hitta lösningar till dem kommer att hjälpa till i förbättringen av företaget substantiellt. Att släpa med problemen in i nästa år utan att ta itu med dem kommer endast resultera i större och mer svårlösta problem.
 • Vad är detta årets utmaningar?
  Utforska vad som kommer att hända inom er företagssektor i det nya året. Ni bör veta om olika förändringar, regleringar, lagar, evenemang och aktiviteter som kommer att hända inom de närmsta månaderna och hur det kommer att påverka ert företag och marknad.
  Genom att vara förberedd kan dessa förändringar utnyttjas och strategin anpassas för att vara redo. Till exempel, om företaget kommer att undergå en digital transformation är det viktigt att tänka på hur det kommer att påverka medarbetarna.
 • Vad behöver mer uppmärksamhet inom företaget?
  Efter att ha studerat omgivningen är det även viktigt att titta inom företaget för att analysera läget, strukturen och personalen. Med Factorial HR är det möjligt att generera HR rapporter och analyser som ger en överblick över företaget och personal för lättare kunna vidta åtgärder. En hög omsättning på personal? Låg motivation? Dessa aspekter är viktiga att hålla koll på och, om nödvändigt, hitta lösningar och förbättringar.

Som ni ser är en bra kommunikation mellan HR avdelningen och Ledningen essentiellt, så att alla har samma strategi och jobbar mot gemensamma mål, utan att en del av företaget lämnas i skymundan bakom höga mål för inkomst och försäljning.

 

Mål för HR Strategier

Målen i ett företags affärsplan kallas för långtidsmål och kommer att hjälpa med att sätta upp mål för HR strategin. Dessa mål kan delas in två grupper:

 • Explicita Mål:
  Mål som fokuserar på att attrahera och bevara talang, motivation och engagemang bland medarbetare. För att nå dessa är det viktigt att reflektera över onboarding processen, karriärsplaner, hur de anställda upplever företaget, bland annat.
 • Implicita Mål:
  Mål som följer företagets filosofi och hjälper till med att stärka företagskulturen. De visar styrkan som HR avdelningen har och hur det kan hjälpa till att förbättra produktivitet, arbetsmiljö och livskvalitet hos medarbetarna samtidigt som alla arbetsrätts regleringar följs.

Om du vill ha mer information om hur du kan börja med en HR nyckel resultat strategi i ditt företag kan du läsa vårt inlägg om KPI för Human Resources.

 

Definera ansvar

När du har målen klara, både för företaget och för HR avdelningen, är det dags att skapa en HR strategi och analysera vad företaget måste göra för att kunna nå dessa mål.

Först borde du utse en person ansvarig för att skapa och implementera planen. För småföretag är det ofta VDn som är ansvarig för allt, men för lite större företag med några anställda till medelstora företag krävs en en eller flera HR ansvariga som kan dela upp målen mellan varandra.
Det oftast lättast att förklara idéer med bilder eller grafer för att enklare kunna visa företagets uppbyggnad och mål. Att ha ett organisationsschema för företaget är fördelaktigt för att kunna se uppbyggnaden av personal och arbetslag, särskilt när det kommer till medelstora och stora företag.
Genom att använda ett organisationsschema när det kommer till att planera årets HR plan kan ni lätt se vilka positioner måste fyllas eller tillsättas, om det är någon inom företaget som kan fylla positionen och bli befordrad eller om positionen måste annonseras.

 

Identifiera lediga positioner

Tack vare organisationsschemat kan du lätt se vilka positioner som behöver fyllas eller vilka arbetslag som behöver utökas för att ni ska kunna nå årets mål.
Därför måste det följande inkluderas i HR strategin.

 • Lediga positioner.
  Vilka positioner inom företaget som är lediga eller kommer bli lediga inom de närmsta månaderna, detaljerade jobbeskrivningar för alla positioner, ansvarsområden, funktioner, arbetsplats, arbetslag, ansvarig handledare och arbetsbelastning.
 • Önskvärd profil för att fylla positionen.
  Här specificeras utbildning, erfarenhet och förmågor som krävs av personen som ska fylla positionen. Med detta kan personalansvarig utvärdera ifall en person som redan är anställd inom företaget kan passa in i denna profil och därmed befordra hen.
  Om inte, så har du en profil klar för att annonsera den lediga positionen.

Det är kanske uppenbart att dessa steg alltid ska följa HR policies inom företaget. Men de är viktiga steg att inkludera i även i HR strategin, så ta för att studera och analysera företaget på djupet för att hitta den bästa lösningen och planen.

 

Definiera Human Resources policyn

Human Resources policyn inom ett företag måste vara uppdaterad för att möta kraven och utmaningarna från den allmänna affärsplanen och HR strategin. Policyn kommer också att innehålla dag-för-dag guider för HR avdelningen, som till exempel:  

 • Guider för anställningsprocessen:
  Tillsammans med detaljerade arbetsuppgifter, kontrakt och kompensation för varje ledig position, behöver ni även bestämma om anställningsprocessen kommer att göras inom företaget eller av ett rekryteringsföretag. Om detta är en uppgift för någon inom företaget krävs en klar och strategisk onboarding procedur för att kunna garantera retention av talanger och hitta rätt profil för positionen.
 • Guider för lön och kompensation:
  Det är viktigt att bestämma lön och eventuell kompensation eller bonus för alla nya positioner innan positionen marknadsförs för att kunna räkna med detta i budgeten.
 • Guider för personlig och professionell utveckling:
  Att ta väl hand om nyanställda är självklart viktigt, men också att se till att medarbetare som varit med företaget ett tag också vet att deras arbete är betydande och meningsfullt. I HR strategin borde en del av budgeten tillägnas till träning för personlig och professionell utveckling för alla medarbetare oavsett senioritet, för att hjälpa dem att nå sina personliga mål och karriärplaner.

HR policyn borde även inkludera good practices-guider från företaget, dess vision och mål samt riktlinjer för bra uppförande och konfliktlösningar.

 

Spara tid och skapa er HR strategi med Factorial

En bra HR strategi är grundläggande för att nå de slutgiltiga och långsiktiga målen för företaget, men det är ett svårt och tidskrävande jobb att få ihop om ni inte har de rätta verktygen.

Med Factorial kan ni skapa företagets organisationsschema, generera rapporter och analyser av personal och ledning, tillsammans med många fler funktioner skapade för att effektivisera och förenkla HR processer. 

Registrera ert företag i Factorial idag för att börja spara tid på dina HR processer!

This post is also available in: English US Español Nederlands Italiano Deutsch English UK Português PT Português BR

Leave a Comment