Skip to content

Varför finns det ingen lagstadgad minimilön i Sverige?

En minimilön är den lägsta lön som en arbetsgivare kan erbjuda i ersättning till en arbetstagare. I de flesta länder finns lagar om hur låg minimilönen egentligen får vara, det varierar mycket från land till land och räknas oftast per timme.

Sverige är ett av de få länder i EU som inte har någon lagstadgad gräns för minimilön, istället har vi något som kallas för kollektivavtal.

 

Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är en överenskommelse mellan arbetsgivare och fackförbundet för den bransch som företaget tillhör. Kollektivavtalet har förhandlats fram åt arbetstagaren och utgör bestämmelser om ingångslön, men även för semesterersättning, betald föräldraledighet och tjänstepension. Det är inte ett lagligt krav att alla arbetsgivare måste ha ett kollektivavtal, men 9 av 10 arbetsplatser i Sverige har det eftersom det underlättar rekrytering och är ofta smidigare än att förhandla om ersättning med varje nyanställd individuellt.

Minimilönen som anges i kollektivavtalet är dock endast tänkt som en ingångslön för en person som är ny på arbetsmarknaden och inte har någon arbetslivserfarenhet. Om kandidaten redan har erfarenhet inom branschen men på en annan arbetsplats så räknas detta som erfarenhet och ingångslönen bör vara högre.

 

Utan minimilön, kan arbetsgivare erbjuda vad som helst i ersättning?

Man skulle kunna tro att eftersom det inte finns någon lagstadgad minimilön i Sverige så kan arbetsgivare erbjuda hur lite som helst i ersättning, men faktum är att vi har en av de mest attraktiva och högsta standard på ingångslönerna i EU. Tack vare unionens kollektivavtal så har lön blivit en kompetitiv och attraktiv morot för både arbetsgivare och arbetstagare.
Lönen håller en viss standard eftersom arbetstagare förväntar sig en viss summa redan då de ansöker om ett jobb, de vet att de kan få en viss ersättning om de går till ett företag med kollektivavtal vilket gör att även företag utan avtal måste rätta sig efter dem i viss mån.

Det är dock viktigt att komma ihåg att även om ett företag utan avtal rättar sig efter standarden för ingångslöner så måste arbetsgivare och arbetstagare förhandla fram ett avtal om pension, semesterersättning och övertid.

Om du är ny företagare och funderar på att skriva på ett kollektivavtal så kan du hitta mycket information på Unionens och Fackförbundets hemsidor.
Om du istället föredrar att förhandla all ersättning med dina anställda så går även detta bra, men kom då ihåg att hålla på på lagar och regler angående arbetsrätt, ledighet och semester.

 

Ett HR system skapat för små och medelstora företag!

Related Posts

Leave a Comment