7 Nyckeltal för Human Resources – HR KPI


Det är vanligt att prata om KPI inom marknadsföring och försäljning, men även human resources avdelningar har börjat använda sig av dessa nyckeltal i sina dagliga uppgifter och målsättning. I den här artikeln kommer vi att gå igenom 7 nyckeltal som kan användas för att hålla koll på HR management i ditt företag och se till att dagliga och långsiktiga mål nås.

 

Vad är HR KPI och Nyckeltal?

KPI kommer från engelskan och är en förkortning av Key Performance Indicator, det är ett sätt att mäta utveckling och utförande av en viss process eller uppgift.
Syftet med KPI är att det ska kunna användas som en måttstock eller referens för att kunna se skillnader från en period till en annan.

Till exempel: Öppningsfrekvensen av ert nyhetsbrev. Procentandelen av de som öppnar nyhetsbrevet kommer att avgöra hur relevant det är och kvaliteten av innehållet. Genom att övervaka öppningsfrekvensen av varje nyhetsbrev som skickas ut kan du lättare anpassa och modifiera innehållet och effektiviteten av det beroende på vilket mål du vill nå.

 

Vad bör HR KPI och Nyckeltal vara?

 • Konkreta: De borde vara tydligt märkbara och ha specifika mål.
 • Mätbara: Ett KPI måste kunna mätas.
 • Nåbara: Var realistisk när du definierar KPI som kommer att avgöra din framgång.
 • Relevanta: Övervaka endast de viktigaste sakerna, slösa inte tid på olika indikatorer som inte tillför något till företaget.

 

De viktigaste nyckeltalen för Human Resources

 • Talang Retention

  Ett KPI som indikerar hur väl företaget kan behålla talang hos anställda och stabiliteten av jobb inom ett företag. Detta tillåter dig att lära dig mer om medellängden för hur länge en anställd jobbar inom företaget och hör ihop med andra faktorer som ersättning och arbetsmiljö. Det hör även ihop med kostnader för att förlora en anställd, att förlora talang kommer att tvinga dig att spendera mer tid och pengar på att rekrytera en ny person för att fylla positionen. Ett index av hög omsättning på personal betyder höga kostnader för företaget. Nyckeltalet är beräknat genom att jämföra antalet personer som började arbeta inom företaget under en viss period, med antalet personer som fortfarande jobbade där under samma tid.

 • Tid spenderad i en viss position

  Många förluster av medarbetare är nära relaterade till tiden de spenderat inom samma position. Om de känner att de inte kommer att bli befordrade börjar många att leta efter bättre karriärmöjligheter utanför företaget. Du kan beräkna medeltiden som det tar för en anställd att stiga i hierarkin inom företaget genom att ta antalet månader det tar för en annan person inom samma position och dela resultatet med det totala antalet anställda.

 • Frånvaro

  Denna indikatorn mäter frånvaro bland medarbetare som sjukledighet och semesterledighet, men även oanmäld frånvaro som till exempel sen ankomst. Den kan hjälpa dig att förutse vilken mängd av frånvaro du bör räkna med, baserat på medelvärdet för en timmes arbete jämför med en timmes frånvaro för att beräkna kostnader för företaget.

 • Genomsnittlig tid för rekryteringsprocesser

  Mäter tiden mellan uppsägningstillfället av en anställd tills dess en ny anställd är vald som ersättning. Det är möjligt att optimera denna tid för varje ny rekryteringsprocess, men var försiktig då många faktorer spelar in i denna KPI uträkning.

 • Utbildning och Träning

  Kurser för medarbetare har en direkt inverkan på företagets utveckling. Denna KPI är avsedd för att hjälpa med att boosta produktivitet hos alla medarbetare genom att skapa specifika strategier för att öka lojalitet och nöjet som medarbetare känner för att jobba för företaget.

 • Genomsnittlig tid för att nå målen

  Denna KPI mäter effektiviteten i din arbetskraft för att se hur lång tid det tar för dem att uppfylla vissa mål eller uppgifter som har blivit uppsatta för deras position i företaget.

 • Olyckor på arbetsplatsen

  Förhoppningsvis är detta en KPI som de flesta företag inte behöver hålla koll på, men på till exempel byggarbetsplatser eller restauranger och kök är detta en viktig siffra att hålla uppsikt över. Den mäter antalet olyckor på en arbetsplats för att kunna se mönster och förebygga samma händelse igen.


Factorial Human Resources system

Behöver du ett HRM system som hjälper dig att spara tid på dina HR processer och uppgifter? Registrera ert företag hos Factorial och börja använda systemet idag, utan nedladdning och alltid tillgängligt via enheter med tillgång till internet!

Infograf

This post is also available in: Español Nederlands Italiano Deutsch English UK Mexican

Leave a Comment