Varför har ert företag en hög personalomsättning?

Personalomsättning är en naturlig del av företagets utveckling och påverkar sättet du leder ditt företag på många olika sätt, både positivt och negativt. Kanske har du märkt att ditt företag har en hög omsättning av personal, eller så vill du veta mer om vilka faktorer du bör hålla utkik efter för att förhindra en högre personalomsättning. I vilket fall så ska vi gå igenom vad hög personalomsättning betyder, vad det kan bero på och hur det kan påverka ditt företag, 

 

Vad betyder personalomsättning?

Varje gång en medarbetare börjar eller slutar på ett företag så sker en rotation av personal. Om en viss position ofta är den som är tom så betyder det att den har en hög personalomsättning.
En hög omsättning av personal kan ha en ganska negativ påverkan på ditt företag och om du upptäcker detta är det viktigt att stanna upp och lista ut varför den är hög och snabbt ta beslut om förändringar för att stoppa detta.

Det krävs ett bra tillvägagångssätt för att kunna motverka hög personalomsättning inom företaget och det är viktigt att ta all information om personal som lämnat företaget det senaste året i åtanke. För dessa beräkningar ska du inte räkna med personal som lämnat företaget på grund av sånt som att de gått i pension, endast de som lämnat för att de inte trivts på företaget, med sin position eller sina ansvarsområden.

 

Olika sorters personalomsättning

1. Frivillig omsättning

Som namnet skvallrar som så sker denna typ av personalomsättning när en medarbetare lämnar företaget frivilligt, av olika anledningar. Vanligtvis sker detta när en anställd hittar ett nytt jobb, det finns dispyter mellan medarbetare eller känner att de inte får tillräcklig ersättning för jobbet de gör.
Naturligtvis kan du inte tillfredsställa alla men det är viktigt att lyssna på vad de vill ha eller behöver för att trivas. Du kan alltid försöka förbättra sånt som arbetsmiljö, företagskultur, kommunikation med medarbetare och visa uppskattning för deras arbete.
En dålig anställningsprocess kan även påverka hur medarbetaren känner för företaget och positionen, se till att allt går rätt till från första början!

 

2. Ofrivillig omsättning

Ofrivillig omsättning sker endast om medarbetaren lämnar företaget företaget ofrivilligt, alltså blir uppsagd. Om detta sker måste du även tänka på varför och vad som gick fel som ledde till detta utfallet. Ofrivillig omsättning kan inte alltid förhindras men det är bäst att försöka att minimera i största mån möjligt.

 

Anledningar för hög personalomsättning på företaget

I vissa fall kan den största anledningen vara medarbetarens ansvarsområden, men många gånger handlar det faktiskt om hur företagets processer ser ut. I dessa fall är det viktigt att överväga vad som kan göras för att sänka omsättningen av personal.
Här har vi listat några av de vanligaste anledningarna för hög personalomsättning och en del tips på hur du kan sänka den.

 

Möjlighet att klättra inom företaget

Ingen vill känna att de är fast på samma ställe i karriären, alla söker efter att utvecklas inom sitt jobb eller sektor. En omotiverad medarbetare kan kosta företaget mycket pengar, framförallt om de väljer att lämna. Skapa en arbetsplats med möjligheter för dina anställda, erbjud träningar eller kurser för utveckling, både personligt och professionellt. Visa uppskattning för dina medarbetare med hjälp av bonusar eller tävlingar med priser för att visa att de som arbetar bra vinner på det i längden.

 

Ersättningen

Ibland kan är det inte möjligt att erbjuda en konkurrenskraftig lön för att vara bättre än andra företag på arbetsmarknaden. I dessa fall måste du försöka att komplettera lönen med andra förmåner för att göra jobbet mer attraktivt. Försök att inte distansera dig själv från genomsnittlig lön i din sektor och för positionen som du anställer för, utan lägg istället till extra förmåner, såsom friskvård eller lunchkuponger.

 

Arbetsledningen

De flesta företag följer en hierarkisk struktur, vilket är bra för att kunna se vem som har ansvar över vad, men det kan också skapa problem. Du behöver inte bryta hierarkin men du kanske måste se över allas ansvarsområden eller flytta runt på anställda för att få en bättre struktur.

 

Arbetsmiljön

Ett företag där alla käbblar och grälar kommer leda medarbetare raka vägen ut genom dörren. Ingen gillar att jobba i en dålig arbetsmiljö där de inte känner sig bekväma och ju längre den här känslan hänger i sig kommer bara att göra anställda mer och mer missnöjda.

Alla behöver inte vara vänner hela tiden, men för att vinna dina medarbetares lojalitet måste du få dem att känna tillhörighet och samhörighet med sina kollegor, vilket bidrar till en bättre arbetsmiljö. Trots allt så spenderar vi ungefär en tredjedel av vår vardag på arbetsplatsen, om man inte trivs där kommer det tillslut att ha en stor påverkan på arbetslivet så väl som privatlivet.

 

Ansvar och mål

En medarbetare arbetar för ersättningen de får, men inte bara för lönen. Det finns många fler motiverande askpekter än pengar som kommer att göra dem bekväma på företaget. En morot kan vara att dela sin arbetslast med sina kollegor. Om en medarbetares mål inte är i linje med målen för resten av arbetslaget och hela företaget så blir det pannkaka av alltihop.

 

Anställningsprocessen

Att välja ut en bra kandidat för en position är mer än att välja personen med det bästa CV. En bra kandidat kommer att ha de kunskaper och färdigheter som krävs för jobbet med du måste även se till att hen passar in i företagskulturen. Det kommer inte att hjälpa dig om du anställer någon endast på grund av deras professionella karriär om de inte matchar företagets värden och visioner. Kostnaden för en dålig anställningsprocess, eller fel val av den nya anställda, kan kosta mycket.

Konsekvenser från en hög personalomsättning

Nu när vi har koll på de vanligaste anledningarna för en hög personalomsättning ska vi titta på vilka konsekvenser detta kan ha för ditt företag.

 

Lägre produktivitet

En låg produktivitet hos dina medarbetare är en omedelbar konsekvens som kommer att märkas av snabbt. Om det alltid finns en ledig position kommer alla andra att behöva plocka upp arbetsuppgifter och ansvar för positionen, trots att det inte är deras ansvarsområden. När du väl har en ny anställd för att fylla positionen så tar det ett tag för dem att anpassa sig och komma in i företagets rutiner och sina nya uppgifter. De kommer inte att vara produktiva från första början och samarbetet mellan kollegor kommer att påverkas.

 

Förändrade arbetslag

På grund av all den tid som medarbetare spenderar tillsammans så är det vanligt att de skapar väldigt starka band mellan varandra. Det betyder att varje förändring inom företaget kan ha en viktig emotionell påverkan på hela arbetslaget. Ofta förekommande förändringar kommer att försämra atmosfären och företagskulturen och förhindra att vänskapsband skapas. De medarbetare som stannar inom företaget kan vara oroliga att det är deras tur härnäst, vilket självklart försvårar för er plan för talang retention.

 

Employer Branding

Att vara företaget som har de bästa arbetsvillkoren och där alla medarbetare är nöjda skapar en bra utsikt för er employer branding (länka till inlägg). En nöjd medarbetare är ett bra sätt för att attrahera och bevara talang. Låt inte personalomsättning påverka ert företagsmärke!

 

Kostnaden för en hög personalomsättning

Kostnaderna som kommer från omsättning av personal har en viktig ekonomisk påverkan på ditt företag. Ju lägre produktiviteten är, desto större är behovet av att utbilda och träna nya medarbetare, lägg till detta till kostnaderna för anställningsprocessen och upplärning så märker du snart hur mycket personalomsättningen kostar för företaget.

 

Personalomsättning i procent

Om du vill räkna ut procentandelen av omsättningen måste du mäta antalet medarbetare som lämnar och börjar på företaget under en viss tidsperiod. Om du har ett företag med 200 medarbetare och inom loppet av ett år så har 20 personer börjat och 10 personer slutat, så är detta en 5% omsättning av personal. Den matematiska formeln bör vara: (20-10/200)*100.

När du har resultaten måste du analysera dem för att se om du har en normal omsättning eller högre. Att ha en 0% omsättning är inte heller bra, eftersom det kan leda till att företaget är fast på samma ställe utan influens från nya medarbetare med nya ideer.
För att underlätta beräkningen av omsättning så erbjuder Factorial HR ett molnbaserat system med verktyg för att skapa rapporter och analyser.

 

Sänk din personalomsättning

Att erbjuda förmåner tillsammans med lönen, visa uppskattning till dina anställda, lyssna på deras idéer om förbättring av arbetsmiljön och erbjud utveckling inom karriären kan hjälpa dig att sänka personalomsättningen på företaget.

Har du några andra idéer på hur man kan sänka personalomsättningen? Tipsa oss i en kommentarer!

This post is also available in: English US Español Nederlands Italiano

Leave a Comment