Skip to content

Ny funktion: Spara semesterdagar med Factorial HR system

Alla älskar väl semester och vill se till att utnyttja sina intjänade semesterdagar till max. Men vad händer i slutet av semesteråret om en anställd har inte tagit ut alla sina intjänade semesterdagar?

 

Kan man spara semesterdagar från ett år till ett annat?

Beroende på företagets individuella semester policy och kollektivavtal kan det finnas lite olika bestämmelser angående detta. I Sverige har alla arbetstagare rätt att ta ut 25 semesterdagar per semesterår, och även rätt att spara och föra över högst 5 dagar till nästa semesterår. Detta är vad som är bestämt enligt semesterlagen, men arbetsgivare har rätt att modifiera och erbjuda fler semesterdagar eller förmåner om de vill.

Som du förstår är detta ett system som i princip alla företag redan använder sig av och kommunikationen mellan handledare och medarbetare är den viktigaste pusselbiten för att det ska fungera. Att använda sig av ett HR system för att hålla koll på och hantera ledigheter inom företaget kommer att spara mycket tid när det kommer till semesterplanering!

Ny funktion: Håll koll på sparade semesterdagar i Factorial

Du vet säkert redan att du kan hantera semesterlista och frånvaro direkt i Factorials HR system, nu kan du även välja max antal semesterdagar som en anställd kan spara från ett semesterår till nästa, och när hen måste ta ut dem. Allt enligt ledighets policyn som du satt upp för företaget, men kom ihåg att enligt semesterlagen har alla arbetstagare rätt att spara 5 dagar varje år i upp till 5 år. Du kan även välja att medarbetaren kan spara ett obegränsat antal semesterdagar år efter år.

På Factorial kan medarbetare logga in på sitt konto i medarbetarportalen och få tillgång till sina personliga dokument, team kalender och information om företagets event. Här kan de även se hur många semesterdagar de har kvar, ansöka om semester och rapportera sjukfrånvaro. När en ledighetsansökan skapas så får respektive handledare en notis så att de kan logga in och besvara ansökan snabbt. All godkänd semester och frånvaro sparas i Team Kalendern som kan visas av alla medarbetare.

Att använda vårt system för semesterhantering kommer att hjälpa dig att spara många timmar!

This post is also available in: English US Español Nederlands English UK Português PT

Related Posts

Leave a Comment