Skip to content

Hur du kan upptäcka medarbetarna med talang på företaget

Det finns många utmaningar som HR avdelningen möter dagligen, och att upptäcka och behålla talanger är en av dem. Det är även viktigt att lista ut vilka av era nuvarande medarbetare som har talanger med potential att utvecklas, detta kommer att spara både tid och pengar när det kommer till att fylla lediga positioner.

Idag ska vi prata om hur du kan upptäcka talanger hos medarbetare inom företaget och vilka fördelar detta kommer att föra med sig.

 

Vikten av att upptäcka talang hos dina medarbetare

Vi kan säga att positionen för Kommunikationschef på ditt företag måste fyllas, för att göra detta kan vi antingen starta en rekryteringsprocess eller befordra någon som redan jobbar på företaget. Att erbjuda en befordran till någon som redan jobbat för dig ett tag är ett av de bästa tillvägagångssätten både för att motivera teamet och för att behålla talanger.
Du visar att du värdesätter deras arbete och att anstränga sig på jobbet lönar sig.

Att känna igen färdigheter hos medarbetare och befordra eller omplacera dem till en ny position där de kan bäst utnyttja och utveckla sina talanger kommer att visa företagets angelägenhet för att få medarbetare att känna sig värdefulla. Detta leder till en större motivation och en ökning i produktivitet när de får ett nytt jobb som utmanar men som de samtidigt passar bättre för, tack vare sin naturliga kompetens. Kanske var medarbetaren inte motiverad i sin förra position och funderade på att lämna företaget, men tack vare HR avdelningen upptäcktes potentialen och talangen i tid och medarbetaren stannar.

 

Hur du särskiljer medarbetarna med störst potential inom ditt företag

Det finns tre kategorier du bör hålla koll på när det kommer till att upptäcka talanger hos dina medarbetare

 

Medarbetarens förmågor

Om vi vill hitta den bästa medarbetaren på företaget för en ny position måste vi först och främst analysera färdigheter och kunskap som medarbetaren har. Och inte bara färdigheter som hen redan har utan även sånt som att vara bra på att anpassa sig, är snabblärd och kan ta sig an komplicerade nya uppgifter. Vi kommer att peka ut medarbetarna som har visat intresse och motivation till att lära sig en ny roll och som vi vet att de kan göra det snabbt och flexibelt.

 

Emotionell intelligens

Att vara förstående och kunna motivera andra, är medveten om sina egna känslor så väl som andras och att veta hur man uttrycker sig kommer vara de punkter som måste tas med i beräkningen när du särskiljer medarbetare med större potential. Sociala färdigheter och lättsamhet för relationer kommer också vara viktiga punkter att överväga. Om den nya positionen som ska fyllas inkluderar hantering och koordinering av team måste vi se till att medarbetaren har en hög nivå av emotionell intelligens och sociala färdigheter, då det är en stor del av jobbet att leda andra medarbetare.

 

Viljestyrka

Slutligen, och nära relaterat till motivationen av medarbetare, måste viljestyrkan demonstreras. Att arbeta hårt och sträva efter att möta målen uppsatta av företaget är en grundläggande punkt att överväga när det kommer till att hitta medarbetare med potential. I det här fallet bör HR avdelningen lägga märke till ambitionen som medarbetare visar och viljan att ta sig an nya utmaningar och ansvar, tillochmed viljan att jobba längre dagar och skjuta upp semestrar för företagets bästa. En sådan medarbetare kan vara ett ledande exempel för andra, och att befordra hen är ett sätt för företaget att visa att de ser sina anställdas ansträngningar och deras bidrag.

 

Om du vill skapa skräddarsydda rapporter över hur ditt företag och medarbetare utvecklas, eller få en överblick av strukturen och lediga positioner i ett organisationsschema, skapa ett konto i Factorial’s HR system!

This post is also available in: English US Español Nederlands Italiano Deutsch

Related Posts

Leave a Comment