Förbättra era utvecklingssamtal med medarbetare

Detta kanske låter konstigt, men det är inte många små- och medelstora företag som har en rutin att hålla regelbundna utvecklingssamtal med sina medarbetare. Att hålla veckomöten med hela teamet är tyvärr inte tillräckligt för att förstå individuella problem eller hinder hos medarbetare.

Ofta kan dessa problem hos individer påverka hela arbetslaget, och utan utvecklingssamtal kan de pågå en längre tid och endast lösas när de blir för omfattande och inte kan undvikas längre. Att hålla möten på tu man hand är viktigt inom varje organisation, oberoende på dess storlek. I dessa mer privata möten kan medarbetare prata mer fritt i ett par minuter om deras dagliga verksamhet, mål och arbetslast och du kan se till att allting följer utvecklingsplanen som satts upp för hen. Om några problem har uppstått på vägen så kan företaget identifiera dem och ta åtgärder innan det är för sent. Om problemen fortsätter att skjutas upp, innebär det fler problem och medarbetarens motivation kommer sänkas. Att vara uppmärksam för problem endast när de inte längre kan undvikas är något som inget företag har råd med.

Att hålla regelbundna utvecklingssamtal med medarbetarna kan dubbla produktiviteten inom ditt företag, omvandla den till att bli mer mångsidig och effektiv för att lösa och förutse problem inom teamet.
Tänk såhär, du kommer att spendera mer tid på komplicerade och djupt rotade problem om du bara sopar dem under mattan istället för att hålla utvecklingssamtal.
Enligt Unionen bör du ha individuella utvecklingssamtal med varje medarbetare åtminstone en gång om året, men vi rekommenderar varje halvår då mycket kan hända under ett par månader.

 

Råd för att hålla lyckade utvecklingssamtal:

Uppriktighet: Om det finns ett problem som hindrar medarbetaren från att vara 100% effektiv i deras arbete måste du prata om det på ett uppriktigt sätt och ge konstruktiv kritik. Du måste ge medarbetaren ett tillitsfull miljö så att de känner sig bekväma med att uttrycka sina egna åsikter och tankar.

Förberedelser: Spendera en stund med att förbereda inför utvecklingssamtalet och identifiera ämnen som du vill prata om i förväg. Se till att du har med dig en kopia på medarbetarens utvecklingsplan och andra dokument som kan behövas refereras till.

Handlingsplan: Från dessa möten kommer handledare och medarbetare att identifiera sånt som kan förbättras och uppgifter som måste tas om hand. Se till att alla vet vad som måste göras härnäst och utvärdera hur det gått i nästa samtal.

 

Vad du bör undvika:

Att prata endast om jobbet: Målet med dessa utvecklingssamtal är inte att endast prata om arbetet. Se till att du är medveten om allt som hindrar din medarbetares potential och ge dem utrymme att ge sina åsikter och tankar om det hela, även om deras privatliv om detta är något som hindrar arbetsflödet.

Att hålla ett strikt tidsschema: Samtalet ska inte vara för långt eller kort, förbered ett möte för runt 10-15 minuter och låt konversationen leda er. Om det tar längre än 15 minuter, stressa inte på utan låt samtalet ta den tid det tar.

Att gå därifrån tomhänt: Efter ett utvecklingssamtal borde alla ha en utvecklingsplan och tydliga riktlinjer om vad som måste göras.

Att omboka mötet: Om du alltid ombokar möten kommer medarbetarna tro att de inte är en prioritet för dig. Om du vill bygga en uppriktig och lojal arbetsmiljö måste du hålla dig till de utvecklingssamtal du bokat in. Att schemalägga mötena i ett tag i förväg kommer hjälpa både dig och medarbetaren att förbereda sig och vara redo för mötet i tid.

Att inte be om en utvärdering: Utvärderingar är det enda verktyget som kan hjälpa dig att förstå din medarbetares tankegång, vad de behöver, vad som hindrar dem från att utvecklas och hur du kan lösa det.

 

Factorial HR system:

Om ditt schema redan är fullpackat med tidskrävande HR uppgifter kanske du skulle dra nytta av ett molbaserat HR system som hjälper dig att automatisera de vanligaste processerna. Spara upp till 6 timmar i veckan och spendera mer tid med dina medarbetare!

This post is also available in: English US Español Nederlands Italiano Deutsch

Leave a Comment