Ersättning och kompensation

Att hantera grundläggande och varierande kompensation på ett effektivt och smart sätt är grunden för medarbetares utveckling inom ett företag.
Upptäck vad Factorial HR kan göra för dig.

Ersättning och kompensation

Att hantera grundläggande och varierande kompensation på ett effektivt och smart sätt är grunden för anställdas utveckling inom ett företag.
Upptäck vad Factorial HR kan göra för dig.

Ersättning för medarbetare

Lönen är för många den största anledningen till att komma till jobbet, och sporren att fortsätta göra ett bra jobb varje dag. Faktorer som arbetsmiljön, lojalitet, frånvaro och talang retention hänger samman med ersättningen som företaget erbjuder. Med Factorial är det möjligt att granska och övervaka löner för individer eller hela arbetslag för att kunna erbjuda rätt kompensation och behålla sina anställda.

Bonusar

Att erbjuda bonusar, bidrag, belöningar och andra förmåner för uppnådda mål är en morot som uppskattas av medarbetare och samtidigt genererar mer inkomst för företaget. En win-win!
Motivera dina medarbetare att fortsätta nå sina försäljningskvoter och mål genom att belöna deras prestationer.