Cookies hjälper oss att förbättra användarupplevelsen och anpassa innehåll och marknadsföring. Genom att använda vår hemsida så accepterar du användandet av cookies.

Upptäck alla funktioner i Factorial

Utforska alla funktioner som Factorial HR systemet kan erbjuda för att förbättra och effektivisera HRM processer inom ditt företag.
Sign up and try it for free

Alla funktioner i vårt Human Resources system

Factorial HR innehåller följande funktioner:

Semesterlista och frånvarohantering

Hantera semesterlista och frånvaro snabbt och enkelt.
Anpassningsbar frånvaro
Skapa olika sorters frånvaro och anpassa dem efter ditt företag.
Handledare
Övervaka och besvara ledighetsansökningar.
Team kalender
En kalender där all frånvaro och ledighet samlas.
Semesterdagar
Bestäm mängden av semesterdagar och tilldela till dina medarbetare.

Time Tracking & Shift Management Software

Record the hours your employees work, improve productivity within your company, and reduce absenteeism with Factorial’s workforce software.
Generate Custom Reports
Download a monthly summary report of the total hours worked of all your employees.
Employee Time Tracking
Allow your employees to clock in every time they enter the workplace.
Entrance App
Allow employees to clock in/out by scanning a QR code from their mobile device.
Geolocalization
At every moment, know from where your employees are clocking in and out.

HR Rapporter och Analyser

Generera rapporter baserade på analyser av data om företaget, för att få en bättre förståelse av organisationen och kunna ta bättre beslut.
Skräddarsydda Rapporter
Skapa så många rapporter som du behöver, automatiskt och enkelt i Factorial.
Rapport Panel
Skapa din egen panel av rapporter och analyser.
Organisationsschema
Skapa företagets organisationsschema automatiskt.

Dokumenthantering

All dokumentation för företaget och anställda på ett och samma ställe, tillgängligt via molnet.
Intyg, certifikat, kontrakt, identifikation...
Alla anställdas personliga dokument.
Företagets dokument
Dela viktiga dokument från företaget med dina medarbetare.

Digital Signature

Request the digital signature from one or more employees for any document in an easy, secure and fast way.
Employees signature
Send your employees documents that need to be signed.
100% legal and secure
We meet the strictest security requirements (eIDAS).

Payroll summary

Forget about spending your time recording all the incidents that affect your company’s payroll, Factorial will do this for you.
Supplements, new hires, terminations...
All your payroll incidences up to date and listed in one place.
Incidents summary
Download all the information in excel at any time.
Automatic collection
Forget about writing down all the incidents, Factorial works for you.

Medarbetarportalen

En unik portal för varje anställd varifrån de kan hantera personlig information, dokument och semesterdagar, bland andra funktioner.
Semesterlista och Frånvarosystem
Ge anställda förmånen att ansöka om semester och anmäla frånvaro online.
Personlig profil och dokumenthantering
Alla medarbetares personliga information och dokument på ett sälle.
Evenemang och kommunikation
Med Factorial kommer dina medarbetare alltid vara uppdaterade om vad som händer inom företaget.

Företagets Organisationsschema

Utse handledare till anställda och se företagets organisationsschema skapas automatiskt.
Företagets Uppbyggnad
Få överblick över företagets uppbyggnad med vårt automatiska organisationsschema.
Utse Handledare
Bestäm vem eller vilka personer de anställda ska rapportera till.

HR Mobile app

Keep up to date with the activity of your company with the Factorial app, anywhere and anytime.
Clock in and out system
Record the entries and exits of your day instantly.
Leaves request
Allow your employees to manage their vacations and absences.
Team leaves
Visualize the absences of your classmates day by day.
Events and releases
Daily internal events and communications update.

Applicant tracking system (ATS)

Manage your selection processes and get more candidates, through a customizable and centralized employment portal.
Customizable job portal
Create offers, forms, or custom process steps.
Centralized information
All data in the same software, without duplicating information.

User permission settings

Adapt employee permissions and adjust the system to the structure of your company.
Granular control
Customize permissions in detail for the employees you need.
Custom permission groups
Set custom permissions to different groups of employees.