Integritetspolicy

På Factorial tar vi dataskydd och säkerhet på allvar. 

Här kan du läsa vår integritetspolicy.

Integritet

ANSVARIG

EVERYDAY SOFTWARE, S.L.

Alaba Street, 61, 5th-2nd

08005 Barcelona, Spain

CIF: B-66854530

Tel: (+34) 932 205 976

Email: info@factorial.co

INSAMLING AV DATA

Hantering av data som insamlas från användarna på hemsidorna och systemet med namnet ´Factorial´, exklusiv egendom av Everyday Software, SL och dotterbolag. Detta inkluderar även prenumeranter till nyhetsbrevet, kampanjer och stora kunder.

BEVARANDE

Datan bearbetas på Factorial´s huvudkontor, Alaba Street, 61, 5th-2nd, 08005, Barcelona, Spain.

MOTTAGARE

Factorial kommer aldrig att överföra din personliga data till ett annat företag eller använda datan för annat syfte än vad som är beskrivet i den här policyn.

RÄTTIGHETER

 • Åtkomst till informationen
 • Rättelse av information
 • Radering av information
 • Begränsning av användning av informationen
 • Användning av sin personliga data för eget bruk
 • Rätt till information om hur data och information samlas in och används

Å företagets vägnar hanterar vi informationen du angett vid registrering, vid begäran av mer information eller prenumeration av nyhetsbrevet.  Den angivna informationen behålls så länge som relationen mellan kund och företag existerar och de antal år som lagen kräver.
Kunden tillåter att den personliga datan insamlad av Factorial kan bli överförd till leverantörer,

med samma syfte som Ansvarig, och vid laglig skyldighet.
Du har rätten att få bekräftelse på att Everyday Software, S.L. hanterar din information säkert, rättighet att komma åt din personliga data, uppdatera felaktig information och begära radering av datan.

1. Syftet med vår integritetspolicy

Denna policy handlar om hantering av data och information från användare av vår hemsida och system, egendom av Everyday Software, S.L. och dotterbolag. Detta inkluderar även prenumeranter till nyhetsbrevet och kampanjer, kommersiell kommunikation och kunder som kontaktar oss för större ordrar.

2. Vilken sorts data hanteras?

Factorial kan hantera information om arbete, vilket är essentiellt för hanteringen av personal för kundens företag.

3. Ansvarig för hantering av data:

Informationen från användare och kunder hanteras på Factorials huvudkontor på adressen Alaba Street, 61, 5th-2nd, 08005, Barcelona, Spain. Informationen lagras i ett eget datasystem eller hos tekniska leverantörer.
Vår Data Protection Officer (DPO) är Pau Ramon Revilla.
Som användare kan du kontakta vår DPO på info@factorial.co och ange i ämnesraden: Data Protection Officer.

4. Vem kan ge ut din data?

Personer under 18 år är inte behöriga att köpa produkter eller registrera sig på vår hemsida eller i vårt system. De är inte heller tillåtna att prenumerera på våra kampanjer eller kommersiell kommunikation om våra produkter.
Användaren är alltid ansvarig för att informationen är sann, korrekt, autentisk och giltig vid tillfället då den anges. Factorial har rätten att stänga ner kontot hos en användare eller kund som angivit falsk information.

5. Hur kan du ge oss din data?

Vid registrering och skapande av konto ger användaren sitt frivilliga medgivande till hanteringen av deras personliga data, som är detaljerad i denna policy.
Användaren kan även ange sin data för att prenumerera på nyhetsbrevet och kampanjer för att få information och erbjudanden som kan vara intressant för användaren.
I båda fallen har användaren rätt till att begränsa eller avböja användandet av sin data.

6. Delar eller ger vi ut data till tredje parter?

Nej, Factorial ger aldrig ut, säljer eller delar din eller ditt företags data till andra företag eller tredje parter, eller använder din information till annat syfte än vad som är detaljerat i denna policy.
Vi är skyldiga att informera dig om ändringar inom företaget som innebär nytt ägarskap av insamlad data och ge dig valet att använda dig av dina rättigheter.
För att få bästa resultat av våra tjänster är Factorial skyldiga att förse viss data till partners vi samarbetar med för att leverera våra tjänster (t.ex. försäkringar och ersättning). I vilket fall är informationen som ges ut endast den absolut nödvändiga för den specifika tjänsten.

Hur skyddar vi din data?

Factorial garanterar att datan från våra användare och kunder är konfidentiell och skyddad genom användandet av personlig inloggning med lösenord.
Var användare är själv ansvarig för olämplig användning av lösenorden. Factorial använder endast tekniska tjänster och leverantörer som kan garantera säkerhet för våra användare och som följer denna integritetspolicy.
Vi notifierar även våra kunder och användare om brister i säkerheten som utgör en risk för information, data eller rättigheter upptäcks.

Hur länge bevarar vi din information?

Om du är en kund hos oss sparar vi din ekonomiska information (fakturor, bokföring osv.) åtminstone under den aktiva perioden och lagliga tidsfrister.  
Som användare av vår prenumerationstjänst bevarar vi din data så länge som informationen är korrekt och levereras till dig utan problem och upp till 10 år maximum, från registreringstillfället.

I var fall har du rätten att radera eller ändra din angivna data genom att kontakta oss på info@factorial.co.

Vad är mina rättigheter som användare?

Rättigheterna för användare är följande:

 • Tillgång till din information
 • Rätt att ändra din information
 • Rätt att begära radering av din information
 • Rätt att göra invändningar
 • Rätt att begränsa användningen av informationen
 • Rätt att begära ut din personliga information som hålls av företaget för eget bruk.