Cookies hjälper oss att förbättra användarupplevelsen och anpassa innehåll och marknadsföring. Genom att använda vår hemsida så accepterar du användandet av cookies.

1. HEMSIDANS ÄGARE

EVERYDAY SOFTWARE, S.L. (hädanefter, Factorial) äger hemsidan factorial.se (hädanefter, Hemsidan), med hemvist Calle Alaba, 61 5º-2ª, 08005, Barcelona och CIF är B-66854530. Abonnerad hos Registro Mercantil de Barcelona, på Tomo 45613, Folio 156, Hoja 493653, Inscripción 1ª. Du kan kontakta oss via e-mail security@factorial.co. Domännamnet/namnen som du använde för att gå in på Hemsidan ägs av Factorial. Dessa domännamn kan inte länkas till annat innehåll, produkter eller tjänster som inte ägs av Factorial eller på ett sätt som kan skapa förvirring eller misstro hos användare eller besökare på Hemsidan.

2. OBJEKTIV

Denna Juridiska Information sammanfattar generella villkor för tillgång, navigation och Hemsidans användning, dess innehåll och det som inkorporeras, utan fördomar att Factorial kan upprätta specifika villkor som reglerar användning, prestanda och/eller användning av produkter eller tjänster som kan erbjudas via Hemsidan. I fall då de erbjuds, via Hemsidan, användningen, prestanda och/eller användning av produkter eller tjänster, för att användas och/eller på begäran avAnvändaren som kan involvera, på något sätt, avtal utan reservationer eller specifika villkor som, i det fallet, skulle blivit etablerade för den anledningen och som skulle ha en väsentlig del i denna Juridiska Informationen. Factorial reserverar makten att erbjuda bestämda produkter eller tjänster exklusivt till registrerade Användare via Hemsidan och att de explicit accepterar the specifika villkoren som lagts till. Factorial reserverar makten att avsluta, modifiera, stänga av eller avbryta, temporärt eller absolut, alltid och utan krav att meddela i förväg, tillgången till Hemsidans produkter, tjänster och/eller innehåll, utan Användarens möjlighet att begära reklamation eller kompensation; specifikt för problem med operativt underhåll, reparationer, uppdateringar, förbättringar och/eller teknisk, operativ, företag och/eller lagändringar. Efter avstängning följer förbud, restriktioner och begränsningar i denna Juridiska Informationen och/eller specifika villkor som lagts till.

3. TILLGÅNG OCH ANVÄNDNING AV HEMSIDAN

Användares tillgång till Hemsidan är gratis. Men, för användning, prestanda och/eller användandet av produkter och tjänster som, i de fall, kan erbjudas av Factorial och kan vara subjekt för formella krav, så mycket som uppfylls i korrespondentens enkät, betalning för expenser eller skatter och/eller specifika villkor som tidigare accepteras och har lags till. Den enkla tillgången till Hemsidan involverar inte, enskilt, ett upprättande av eller på något sätt en affärsrelation mellan Factorial och Användaren, förutom när lämpliga men har etablerats och Användaren har tidigare accepterat kraven som, i enskilt fall, är etablerade. Inkludering i Hemsidan av information om produkter eller tjänster som erbjuds av Factorial är endast i ett informativt- och annonserings syfte, förutom då ett annat syfte har etablerats specifikt. Om Användaren, för användning, prestanda och/eller användning av produkt eller tjänst som erbjuds av Hemsidan, fortsätter med att registrera, kommer hen att vara ansvarig för att utge sann och legitim information, godkänna autenticiteten i uppgifterna som angivits i de etablerade enkäterna och för att ha tillgång till dessa produkter eller tjänster. Om Användaren, som en konsekvens av registrering, har ett lösenord, så tar hen på sig ansvaret att skydda och hemlighålla detta. Användaren är ansvarig för konfidentialiteten av alla kända inloggningsuppgifter och/eller lösenord, att inte utge dessa till någon, varken temporärt eller definitivt, eller utge det till någon annan person. Det är Användarens enskilda ansvar att använda produkter och tjänster på ett korrekt sätt, förhindra olämplig användning som handlar om lösenord och som orsakats av Användarens försakan. Det är Användarens skyldighet att genast meddela Factorial i den händelse att ett lösenord och/eller konto har använts av obehöriga, stulits eller förlorats, med syftet att fortsätta med avstängning av kontot. Utan skada eller annan disposition som beskrivs här, så länge dessa faktorer inte meddelas, är Factorial utan allt ansvar för felanvändning av inloggningsuppgifter och/eller lösenord av obehöriga tredje parter.

4. ANSVARSBEGRÄNSNING

Denna Hemsida och annat innehåll, produkter och/eller tjänster som erbjuds ges ut ‘som de är’. Tillgång, användning och navigering på Hemsidan och, i de fall, användning av tjänster eller produkter som erbjuds på den, är endast och exklusivt Användarens ansvar. Hen tar på sig ansvar att uppmärksamt observera och följa instruktioner från Factorial eller Factorials personal, angående användandet av Hemsidan och dess innehåll. På så sätt är Factorial inte ansvariga och, i dess maximala utsträckning som tillåts av lag, exkluderar den alla garantier, uttalade eller underförstådda, relaterade till säljbarhet, lämplighet för ett specifikt syfte, utförande, noggrannhet, pålitlighet, integritet eller nyheter om innehåll, produkter, länkar eller andra element som inkluderas i Hemsidan eller resultat som nås genom tillgång och användandet av Hemsidan och/eller dess innehåll. Specifikt så kan Factorial inte garantera eller vara ansvarig för:

i. Frånvaron av återkommande eller oavbruten tillgång till Hemsidan och/eller tekniska medel som utgår ifrån den;

ii. Existensen av avbrott eller fel på Hemsidan eller tekniska problem eller fel med intenetanslutning;

iii. Frånvaron av fel i innehållet eller produkten;

iv. Frånvaron av virus eller andra skadliga komponenter på Hemsidan eller på servern som levererar den;

v. Hemsidans sårbarhet och/eller osårbarhet och/eller orubblighet av säkerhetsåtgärder som har tillsatts;

vi. Incidenter inom internet nätverket eller annan incident som orsakats av utomstående komponenter bortom kontroll;

vii. Skada eller förlust som orsakas, till Användare eller tredje part, av en person som kränker villkoren, regler och instruktioner som Factorial etablerar på Hemsidan eller brott mot säkerhetssystemet inom den;

viii. Förlust av vinster, inkomster, data, avbrott och indirekt, speciella, derivat, exemplar eller straff skador;

5. RÄTTIGHETER FÖR INTELLEKTUELL OCH INDUSTRIELL EGENDOM

Factorial är titulära eller har erhållit korrespondent licens för exploaterings rättigheter inom fältet för intellektuell, industriell och innehålls egendom över de tillgängliga innehållen, bland andra på ett uttalat och icke-uttömmande sätt, texter, design, grafiska designer, ikoner, bilder, teckningar, koder, mjukvara, videor, ljud, databaser, indikatorer, foton, märken, logotyper, uttryck, information och, generellt, allt skapat som skyddas av internationella copyright lagar om intellektuell och industriell egendom (hädanefter refereras de tillsammans som Innehållet). Alla rättigheter för intellektuell och industriell egendom reserveras för Innehållet och, specifikt, är det förbjudet att modifiera, kopiera, reproducera, kommunicera till allmänheten, transformera eller utge på något sätt det fullständiga eller delar av Innehållet på Hemsidan, för allmänna eller kommersiella syften, utan en föregående, uttalat och skriftligt medgivande från Factorial eller, i de fall, genom en titulär för korrespondent rättigheter. Användarens tillgång och navigering på Hemsidan kommer inte på något sätt att förstås som avslutning, överföring, licensiering eller avträdande, varken de fullständiga eller delvis redan introducerade rättigheter av Factorial. Följaktligen är det inte tillåtet att undertrycka, undgå eller manipulera copyright notisen (f.e, "copyright" eller “©”) och andra identifierande uppgifter om Factorial eller dess inkorporerade titulära rättigheter bland Innehållet, så mycket som tekniska skyddsåtgärder, fingeravtryck eller annan information och/eller identifierande mekanismer som kan finnas inom dem. Referenser till namn och kommersiella eller registrerade märken, logotyper eller andra distinkta märken, vare sig de ägs av Factorial eller tredje parter, medför förbud mot dess användning utan samtycke från Factorial eller ägarens avtal. I var fall, utan explicita uttryck, Hemsidan och/eller Innehållets tillgång eller användning förlänar användarens rättigheter och varumärken, logotyper och/eller distinkta märken som inkluderas i den och skyddas av Lag.

6. LÄNKAR

6.1 Länkar från Hemsidan till andra hemsidor

Factorial kan erbjuda länkar, direkt eller indirekt, till internet resurser eller hemsidor utanför Hemsidan. Närvaron av dessa länkar på Hemsidan är för informativt syfte, och utgör inte på något sätt en inbjudan att anlita produkter och/eller tjänster som erbjuds där eller som kan erbjudas på landningssidan eller antyder existensen av en länk eller kommersiell relation eller beroendet av entiteten som äger den länkade hemsidan. I dessa fall är Factorial inte ansvarig för etablering av generella och partikulära villkor för användning, provision eller anlitan av tjänster från tredje parter och kan därför inte vara ansvarig för dem. Factorial har inte vare sig fakultetens eller mänsklig eller tekniska men för att känna till, kontrollera eller godkänna all information, innehåll, produkter eller tjänster som ges ut av andra hemsidor med etablerade länkar från Hemsidan. Följaktligen kan Factorial inte ta på sig något ansvar för aspekter relaterade till hemsidorna med länkar etablerade från Hemsidan, bland annat men inte begränsat till, dess prestanda, tillgång, data, information, filer, kvalitet och pålitlighet av dess produkter och tjänster, dess egna länkar och/eller dess generella innehåll. I de fall då Factorial blir medvetna om aktivitet eller information hos länkar som kan vara illegala, förespråkar brott eller kan skada genom eller rättigheter hos tredje parter kommer de att agera med nödvändiga åtgärder för att radera eller bryta länken så snart som möjlig. Fortsättningsvis, om Användare har kännedom av illegala aktiviteter som utvecklas genom dessa tredje-part hemsidor, måste de genast meddela Factorial så att länken den den hemsidan kan brytas.

6.2 Länkar från andra hemsidor till Hemsidan

Om någon Användare, entitet eller hemsidan önskar att etablera någon sorts länk till Hemsidan, måste de godkänna följande villkor: Hen måste få ett godkännande i förväg från Factorial, uttryckt och skriftligt. Länken kan endast dirigeras till startsidan av Hemsidan, förutom de fall då annat har skriftligt och uttryckt godkänts. Länken måste vara fullständig och komplett, detta betyder att den måste ta Användaren, genom ett klick, direkt till startsidan och måste täcka den totala förlängningen av skärmen av startsidan av Hemsidan. I varje fall, förutom då Factorial har godkänt det, kan länkens hemsida reproducera på något sätt Hemsidan, inkludera det som en del av den egna hemsidan eller genom en av dess ‘ramar’ eller skapa ett ‘sökfält’ på någon av Hemsidans sidor. På länkens hemsida är det inte möjligt att deklarera på något sätt att Factorial har godkänt länken, förutom då det har blivit det. Om entiteten som genomför en korrekt länk från sin hemsida till Hemsidan önskar att inkludera på sin sida ett märke, namn, logga, etikett eller på annat sätt identifiera Factorial och/eller Hemsidan, måste de i förväg ha erhållit ett godkännande från Factorial, uttryckt och skriftligt. I vilket fall förbjuder Factorial etableringen av en länk till Hemsidan från hemsidor som innehåller material, information eller olagliga, nedvärderande, oanständiga och som generellt går emot moral, allmän ordning, lagar, sociala regler eller skadliga för rättigheter hos tredje parter.

7. INTEGRITETSPOLICY

Då det är nödvändigt för Användaren att registrera och uppge personliga uppgifter kommer Användaren att bli underrättad om behovet att utge sin personliga data. I varje fall kommer insamlingen och bearbetningen av personlig data att hanteras under de principer och skyldigheter som anges i regleringen av dataskydd.

8. VARAKTIGHET OCH MODIFIERING

Factorial reserverar rättigheten att modifiera den nuvarande Juridiska Informationen och/eller de specifika villkor som, där de utnyttjas, har etablerats för användning och/eller kontraktering av produkter eller tjänster som utges via Hemsidan, där se anses lämpliga, med andledning för uppehåll, reparationer, uppdateringar, förbättringar och/eller adaptering för tekniska, operativa, företags- och/eller lagändringar, är den giltig och tar effekt från publiceringen på Hemsidan. Den temporära giltigheten av dessa normer sammanfaller, därför, med tiden för dess utsatthet, tills dess de har totalt eller delvis modifierats, vid det tillfället blir normerna giltiga.

9. KOMMUNIKATION

I all kommunikation mellan Användare och Factorial, måste Användaren adressera Factorial på dess postadress och/eller elektroniska adress som indikerats i början av den Juridiska Informationen. I varje fall måste kommunikationen från Factorial till Användaren att göras till uppgifter som tidigare angetts av Användaren. Användaren accepterar användningen av email som ett giltigt sätt för utbyte av information och underkastelse av kommunikation mellan och/eller med Factorial.

10. GENERELLT

De olika klausulernas titlar är endast för informativt syfte och påverkar inte kvaliteten eller modifierar på något sätt tolkningen av den Juridiska Informationen. I de fall då en avvikelse mellan denna Juridiska Informationens villkor och specifika villkor som, där de tillämpas, kan bli etablerade enligt de produkter eller tjänster som erbjuds på Hemsidan, ska de specifika villkoren råda. I de fall då bestämmelser eller villkor i denna Juridiska Informationen anses ogiltiga eller olämpliga, i helhet eller delvis, av en rättslig enhet, domstol eller kompetent administrativ enhet, kommer denna ogiltighet eller olämplighet inte att påverka de andra bestämmelser eller villkoren i den Juridiska Informationen eller specifika villkor som har etablerats. Den icke-motion eller utförande av Factorial av någon rättighet eller villkor i denna Juridiska Information ska inte utgöra en avgång, förutom om det finns skriftliga avtal från parten.

11. TILLÄMPAD LEGISLERING OCH RÄTTSLIGA ENHETER

Denna Juridiska Information och de relationer som skapas genom godkännandet av den eller relaterat till den kommer att dömas exklusivt enligt Spaniens rättsväsen och lag. I den maximala utsträckning som tillåts enligt gällande lag, domstolar i provinsen Barcelona (Spanien) har exklusiv jurisdiktion för att lösa alla dispyter som uppstår från eller är relaterade till denna Juridiska Information och/eller alla relationer som uppstår av dess godkännande. Var och en av parterna accepterar oåterkalleligen de exklusiva jurisdiktions rättigheterna hos dessa domstolar.

© 2019 EVERYDAY SOFTWARE, S.L. Alla rättigheter reserverade.