Organisationsschema

Skapa ditt företags organisationsschema automatiskt, utan krångliga mallar eller design-program.

Sign up for free

Över 60 000 företag har alltid användt vår mensliga resurs-programvara

Skapa företagets organisationsschema

Slösa inte tid på att skapa och konstant uppdatera företagets organisationsschema. Importera alla anställda, utse handledare och voilà, organisationsschemat skapas. När nya medarbetare läggs till i systemet uppdateras schemat automatiskt.

Ett priviligerat perspektiv

Tack vare organisationsschemat får du överblick över dina medarbetares jobbtitlar, handledare och position i företaget. Det är även möjligt att visa medarbetares profiler och uppdatera information.

Vad är handledare?

Handledare är personer som har en eller fler anställda som rapporterar till dem, samtidigt kan handledare rapportera till en annan person inom företaget, till exempel en chef.
Denna fördelning av ansvar är vad som skapar organisationsschemat.