Tidrapportering

Den 15 April lanserar vi ytterligare en funktion i Factorial HR systemet; Tidrapportering.

Arbetstid och Närvaro

Med vår nya tidrapporterings funktion kommer har det aldrig varit enklare att hålla reda på dina anställdas arbetade timmar.

Produktivitet

Var alltid uppdaterad på dina medarbetares arbetsuppgifter, håll koll på produktivitet och kostnader för olika projekt.

Förenkla HR processerna

Granska och godkänn dina anställdas tidrapporter, ladda ner månadsöversikter över arbetad tid och generera HR analyser av arbetstid.

HR system vs Manuell rapportering

Varför slösa mer tid än nödvändigt på tidskrävande pappersarbete? Låt dina anställda stämpla in och ut digitalt för exakta rapporter.